Qayta sug'urtalash bo'yicha xalqaro hamkorlar

chop etish versiyasi

United Insurance Brokers (Greate britan, 2010)

Willis (Buyuk Britaniya)

Allianz (Germaniya)

HDI-Gerling (Germaniya)

Marsh (Xitoy)

Skala (Rossiya)

Glinso (Rossia, 2013)

Malakut (Russia, 2003)

Rossgostax (Rossia, 2011)

Société de Courtage (Rossiya)

Continental Casualty Co (AQSh)

Axa (Franciya)

Zurich (Shveytsariya, 2011)

Tokio Marine (Yaponiya)