Muhim faktlar

chop etish versiyasi

"O‘zbekinvest" EISK" AJning aksiyalarini chiqarish to‘g‘risida qaror

"O‘zbekinvest" EISK" AJ aksiyadorlarining yillik umumiy yig‘ilishining qarori (04.12.2020 y.)

"O‘zbekinvest" EISK" AJ aksiyadorlarining navbatdan tashqari umumiy yigilishining qarori (12.03.2021 y.)

"Oʼzbekinvest" EISK АJ aktsiyadorlariga 2019 yilning yakuni boʼyicha toʼlangan dividendlar toʼgʼrisida maʼlumot

"O‘zbekinvest" EISK" AJ aksiyadorlarining yillik umumiy yig‘ilishining qarori (29.06.2021 y.)

"O‘zbekinvest" EISK" AJ kuzatuv kengashi tarkibida o'zgartirishlar (29.06.2021 y.)

"O‘zbekinvest" EISK" AJ affilangan shaxslar ro'yxatida o'zgartirishlar (29.06.2021 y.)

"O‘zbekinvest" EISK" AJ aksiyadorlarining navbatdan tashqari umumiy yigilishining qarori (22.04.2022 y.)

"Oʼzbekinvest" EISK АJ aktsiyadorlariga 2020 yilning yakuni boʼyicha toʼlangan dividendlar toʼgʼrisida maʼlumot

"O‘zbekinvest" EISK" AJ aksiyadorlarining yillik umumiy yig‘ilishining qarori (29.06.2022 y.)

"O‘zbekinvest" EISK" AJ kuzatuv kengashi tarkibida o'zgartirishlar (29.06.2022 y.)

"Oʼzbekinvest" EISK АJ aktsiyadorlariga 2021 yilning yakuni boʼyicha toʼlangan dividendlar toʼgʼrisida maʼlumot

2020 yil uchun korporativ boshqaruv tizimining baholash boʼyicha xulosa

2021 yil uchun korporativ boshqaruv tizimining baholash boʼyicha xulosa

Korporativ boshqaruv kodeksining tavsiyalariga rioya qilish toʼgʼrisida xabarnoma "Rioya qilish yoki tushuntirish" ("comply or explain") xalqaro tamoyili boʼyicha eʼlon

2022 yil uchun korporativ boshqaruv tizimining baholash boʼyicha xulosa

"O‘zbekinvest" EISK" AJ aksiyadorlarining navbatdan tashqari umumiy yigilishining qarori (20.01.2023 y.)

"O‘zbekinvest" EISK" AJ aksiyadorlarining navbatdan tashqari umumiy yigilishining qarori (21.04.2023 y.)

"O‘zbekinvest" EISK" AJ kuzatuv kengashi tarkibida o'zgartirishlar (21.04.2023 y.)

"O‘zbekinvest" EISK" AJ affilangan shaxslar ro'yxatida o'zgartirishlar (20.06.2023 y.)

"O‘zbekinvest" EISK" AJ aksiyadorlarining yillik umumiy yig‘ilishining qarori (20.06.2023 y.)

"Oʼzbekinvest" EISK" АJ aktsiyadorlariga 2022 yilning yakuni boʼyicha toʼlangan dividendlar toʼgʼrisida maʼlumot

"Oʼzbekinvest" EISK" АJ aktsiyadorlarining navbatdan tashqari umumiy yigilishining qarori (17.08.2023 y.)

«Oʼzbekinvest» EISK» АJ Kuzatuv kengashi majlisining qarori (12.10.2023 y.)

"O‘zbekinvest" EISK" AJning aksiyalarini chiqarish to‘g‘risida qaror (12.10.2023 y.)

"Oʼzbekinvest" EISK" АJning aktsiyalarini emissiyasi risolasi (12.10.2023 y.) 1-qism

"Oʼzbekinvest" EISK" АJning aktsiyalarini emissiyasi risolasi (12.10.2023 y.) 2-qism

"Oʼzbekinvest" EISK" АJ aktsiyadorlarining navbatdan tashqari umumiy yigilishining qarori (27.12.2023 y.)

"Oʼzbekinvest" EISK" АJ aktsiyadorlarining navbatdan tashqari umumiy yigilishining qarori (31.01.2024 y.)

"Oʼzbekinvest" EISK" АJ aktsiyadorlarining navbatdan tashqari umumiy yigilishining qarori (08.05.2024 y.)

"Oʼzbekinvest" EISK" АJ kuzatuv kengashi tarkibida oʼzgartirishlar (08.05.2024 y.)

"Oʼzbekinvest" EISK" АJ affilangan shaxslar roʼyxatida oʼzgartirishlar (08.05.2024 y.)

"Oʼzbekinvest" EISK" АJ taftish komissiyasi tarkibida oʼzgartirishlar (08.05.2024 y.)